amb el suport de:

 

NOTÍCIES DEL CLUB

 

CONVOCATORIA D'ELECCIONS CBS BARCINO

El passat dia 18 de desembre, en reunió extraordinaria de socis, es va decidir efectuar la convocatoria d'eleccions a la junta del CBS Barcino, amb el següent calendari electoral

•  18 de desembre: Assemblea General Extraordinària per convocar eleccions, aprovar el procediment i el calendari electorals i designar  per sorteig la Junta Electoral (3 titulars i 3 o més suplents)

•  18 de desembre: Constitució de la Junta Electoral

•  19 a 21 de desembre: Exposició de la llista provisional de socis amb dret a vot (cens electoral). Termini per impugnar la llista provisional de socis

•  22 a 24 de desembre: Termini per a resoldre les impugnacions i reclamacions presentades contra la llista provisional de socis

•  24 de desembre: Proclamació de la llista definitiva de socis amb dret a vot (cens electoral) i darrer dia per tal que dimiteixin els membres de la Junta Directiva que es vulguin presentar com candidats

•  27 de desembre a 2 de gener: Termini de presentació de candidatures

• 3 de gener: Proclamació provisional de candidatures

•  5 a 7 de gener: Termini per impugnar les candidatures admeses provisionalment

•  8 a 10 de gener: Proclamació definitiva de les candidatures

•  23 de gener: Assemblea de votacions i proclamació de nova Junta

 

REL·LACIÓ DE SOCIS AMB DRET A VOT

13
ALDEA GARCIA, ALVARO
8
BAIGES MASIP, MANEL
25
COMAS I SOLÉ, JORDI
18
DOMINGUEZ GALCERAN, JUAN
17
DOMINGUEZ GARCIA, RAFAEL
2
FORT LLEIXÀ, PILAR
12
GIRÓ FORT, CARLES
15
GIRÓ FORT, JORDI
10
HERVAS JIMENEZ, MANUEL
26
LLOPIS, Mª CARMEN
20
MARTINEZ CANILLO, JOSEP
7
PALLARÉS GRÁCIA, FRANCISCO JAVIER
4
PEREZ ALVAREZ, RICARDO
16
PEREZ BRITO, RICARDO
5
PERNAS LOPEZ, JULIO
11
POLO POCH, ANTONIO
3
POU RIBERA, CONCEPCION
6
RIBAS ROCA, JOSE
9
RIBAS ROCA, SANTIAGO
14
RODRIGUEZ MENDEZ, FERNANDO
24
TORRIJOS SANCHEZ, SONIA
23
VAZQUEZ CAMPO, ANTONIO

 

 

CONVOCATÒRIA A L’ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DEL
CLUB BEISBOL I SOFTBOL BARCINO


Benvolguts socis/es del Club Beisbol i Softbol Barcino,


Per petició a 14 de novembre dels socis/es de ple dret , i d’acord amb els articles 8 i 10 dels vigents Estatus del Club, s’acorda per la Junta Directiva convocar una assemblea general extraordinària que tindrà lloc el proper dia 18 de desembre de 2017 a les 20:00 hores en primera convocatòria i a les 20:15 hores en segona, que es celebrarà al Camp Municipal de Beisbol Carlos Pérez de Rozas, Avinguda Pierre de Coubertin 9-11 de Barcelona, amb el següent ordre del dia:


1. LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI ECONÒMIC, AMB EL BALANÇ I EL COMPTE DE RESULTATS
2. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS
3. CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS (APROVACIÓ DEL REGLAMENT I CALENDARI ELECTORAL I ELECCIÓ DE JUNTA ELECTORAL)
4. TORN DE PARAULA


Per part de la Junta Directiva del CBS BARCINO s’acorda comunicar-ho en data d’avui als assembleistes, així com a publicar-ho a la pàgina web del CBS BARCINO http://www.cbsbarcino.es/.


Cordialment,


Josép Ribas

Secretari General

 

______________________________

 

PRESENTACIÓ OFICIAL DEL CLUB

El passat dia 7 de març es va fer la presentació oficial del Club al Museu Olímpic i de l'Esport "Joan Antoni Samaranch" , amb l'assistència de diverses autoritats institucionals i del món del beisbol.

A l'acte vam poder comptar amb la presència dels nostres incondicionals seguidors i també de molts aficionats del beisbol i el softbol.

Durant l'acte es van explicar les línies bàsiques a seguir, així com una sèrie d'actes i esdeveniments que s'aniran conformant al llarg d'aquest any.

 

gal·leria de fotos